Centar za socijalnu skrb Rovinj
Carera 21/II
52210 Rovinj

Pisarnica: +385(0)52/751-141

Fax: +385(0)52/816-250

E-mail: korisnik072@mdomsp.hr

Vrijeme u koje su radnici Centra dostupni na telefon:

PON – SRI – PET

od 08:30 – 10:00

Ravnatelj: +385 (0)52 751-155

Računovodstvo: +385(0)52/751-147

Stručna cjelina za odrasle:

Socijalni radnik: 052 / 751 – 140

Socijalni radnik: 052 / 751 – 151

Socijalni radnik: 052 / 751 – 152

Pravnik 052 – 751 – 150

Stručna cjelina za djecu, mlade i obitelj:

Socijalni radnik: 052 – 383 – 508

Psiholog: 052 – 215 – 555

Pravnik: 052 – 751 – 154