Centar za socijalnu skrb – Centro di assistenza sociale di Rovigno javna je ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I-550-01/12-01/66 od 02. travnja 2012. godine.

Centar je mjesno nadležan za područje Grada Rovinja i općina Kanfanara, Žminja i Bala s pripadajućim naseljima:

  • Grad Rovinj: Rovinj, Rovinjsko selo;
  • Općina Kanfanar: Barat, Brajkovići, Bubani, Burići, Červari, Draguzeti, Dubravci, Jural, Kanfanar, Korenići, Kurili, Ladići, Marići, Maružini, Matohanci, Mrgani, Okreti, Pilkovići, Putini, Sošići, Šorići, Žuntići;
  • Općina Žminj: Balići, Benčići, Cere, Debeljuhi, Domijanići, Gradišće, Gržini, Jurići, Karlovići, Klimni, Krajcar Breg, Krculi, Kresini, Križanci, Krničari, Kršanci, Laginji, Matijaši, Modrušani, Mužini, Orbanići, Pamići, Pifari, Prkačini, Pucići, Rudani, Šivati, Tomišići, Vadediji, Vidulini, Zeci, Žagrići, Žminj;
  • Općina Bale: Bale – Valle, Golaš i Krmed.