Dana 17. i 18.09.2020. izvršena je isplata novčanih pomoći za kolovoz mjesec

Danas, 18.08.2020. izvršena je isplata novčanih pomoći za srpanj 2020 godine

Obavještavamo sve korisnike da su 17.07. isplaćene pomoći putem pošte, a 20.07.2020 sve pomoći preko bankovnih računa

Danas, 18.06.2020. izršena je isplata svih novčanih pomoći za 05/2020

Dana 19.05.2020. izršena je isplata svih novčanih pomoći za travanj mjesec 2020. godine

S obzirom na ublažavanje mjera sigurnosti i zaštite radi sprječavanja širenja pandemije, od 11. svibnja 2020. godine uvodi se nova organizacija rada centara i podružnica.
Sukladno uputama Stožera civilne zaštite RH i nadležnog Ministarstva, potrebno je da se svi korisnici Centra za socijalnu skrb Rovinj – Centro di Assistenza Sociale Rovigno pridržavaju sljedećih uputa:

 

1) Osobe se bez najave primaju samo u žurnim i neodgodivim situacijama.
2) Korisnici se primaju uz prethodnim dogovor sa stručnim radnicima.
3) Mole se korisnici da dolaze točno u dogovorenom terminu, da čekaju svoj red na otvorenom te da se nakon
prijema ne zadržavaju u centru za socijalnu skrb.
4) Ukoliko nije neophodan neposredan kontakt sa korisnicima, isti će se provesti putem telefona ili e-maila.
5) Korisnik prije neposrednog kontakta mora potpisati izjavu da nije imao povišenu temperaturu ni respiratorne smetnje i da, prema svom saznanju, nije bio u kontaktu sa zaraženom osobom.
6) Centar je dužan provjeriti da li su osobi izrečene mjere samoizolacije, zbog čega trebate imati uz sebe dokument
koji sadrži vaš OIB.
7) Prije ulaska u prostorije Centra korisniku će se izmjeriti tjelesna temperatura.
8) Prije ulaska u prostorije Centra obvezna je dezinfekcija ruku.
9) Za vrijeme boravka u Centru molili bi da koristite zaštitnu opremu (maske i rukavice).

 

UREDOVNO VRIJEME ZA PRIJEM STRANAKA

PONEDJELJAK I SRIJEDA 8:30-12,00 I 13,00 DO 15,00 SATI
PETAK 8,30-12,00 SATI

 

PODACI ZA KONTAKT (radi dogovora o terminu prijema):
tel.: 091/232-2034
fax: 052/816-250
e-mail: korisnik072@mdomsp.hr

Danas, 20.03.2020. izvršena je isplata svih novčanih pomoći za ožujak 2020

R E P U B L I K A     H R V A T S K A
     CENTAR ZA SOCIJALNU  SKRB
                         R O V I N J
  CENTRO DI ASSISTENZA SOCIALE
                       R O V I G N O

Klasa: 030-01/20-01/1
Ur. broj:  2171-09-01-01-20-7
Rovinj – Rovigno, 13. veljače 2020. godine

Poštovani korisnici,

sukladno naputku o postupanju Ministarstva zdravstva i Preporuci o postupanju prema specifičnim mjerama zaštite vezano uz nCoV bolesti (COVID-19) Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, molimo sve korisnike da procijene potrebu njihovog pristupanja u prostorije Centra za socijalnu skrb Rovinj – Centro di Assistenza Sociale Rovigno te da isto učine samo onda kada je razlog obraćanja neodgodiv a u suprotnom se mogu sa svojim pitanjima obratiti na mail adresu Centra korisnik072@mdomsp.hr ili nas kontaktirati  telefonom na broj: 091/232-2034 kako bi se posavjetovali o eventualnoj potrebi njihovog dolaska.

Molimo korisnike da ukoliko imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu ne dolaze u prostorije Centra.

Također sukladno Odluci Kriznog stožera Ministarstva zdravstva potrebno je provesti zdravstveni nadzor nad putnicima koji su doputovali iz zahvaćenih područja. Slijedom navedenog molimo sve korisnike, povratnike iz zahvaćenih područja bez simptoma bolesti, da provedu aktivni zdravstveni nadzor (svakodnevno mjerenje temperature i javljanje teritorijalno nadležnom epidemiologu prema adresi stanovanja) kroz 14 dana uz samoizolaciju kod kuće.

Zahvaljujemo se na razumijevanju, s poštovanjem

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ROVINJ – CENTRO DI ASSISTENZA SOCIALE ROVIGNO

Dana 18.02. i 19.02.2020 izvršena je isplata svih novčanih pomoći za siječanj 2020

20. siječnja 2020. izvršena je isplata svih novčanih pomoći za mjesec prosinac 2019