Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2019. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, poziva:

– fizičke i

– pravne osobe

da predlože kandidate za:

1. Godišnju nagradu

2. Nagradu za životno djelo.

Više informacija na:

Ovim putem, obavještavamo sve naše korisnike da je dana 16.08.2019 izvršena isplata svih novčanih davanja za srpanj 2019

U četvrtak 18.07.2019, izvršena je isplata novčanih pomoći za lipanj mjesec 2019

Danas, 18.06.2019 izvršena je isplata svih novčanih davanja korisnicima pomoći

Dana 17.05.2019 putem pošte, a 20.05.2019 putem banaka izvršena je isplata novčanih pomoći za mjesec travanj 2019

Danas, 19.04.2019. izvršena je isplata novčanih pomoći za ožujak 2019

Dana 18.03.2019. izvršena je isplata svih novčanih davanja korisnicima ovog Centra

Dana 19.02.2019. izvršena je isplata svih novčanih pomoći za 01/2019

Danas, 18.01.2019. izvršene su isplate novčanih pomoći za 12/2018

Više informacija o Projektu Resocijalizacije ovisnika o drogama koji su završili neki od programa odvikavanja od ovisnosti i rehabilitacije u terapijskoj zajednici ili zatvorskom sustavu, te ovisnika koji su u izvanbolničkom tretmanu i duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju i pridržavaju se propisanog načina liječenja, pogledajte na sljedećem linku:

Letak Projekt resocijalizacije